Mijn aanpak

Het betrekken en bekrachtigen van leraren en lerarenteams bij het proces van het ontwerpen, implementeren en borgen van onderwijsvernieuwingen ziet JUF EN ZO als haar belangrijkste taak.

JUF EN ZO wil graag bijdragen aan duurzaam, sterke schoolontwikkeling door de autonomie van de leerkracht te versterken. Hij is immers degene die de onderwijsontwikkelingen vol passie in de praktijk brengt. Het aanbieden van trainingen, coaching en begeleiding is slechts een eerste bouwsteen voor duurzame ontwikkeling. Het is van veel groter belang leraren te leren om samen te bouwen aan onderwijsontwikkeling vanuit talent en een cultuur van vertrouwen.

JUF EN ZO werkt aan schoolontwikkeling vanuit de volgende uitgangspunten:

  1. Leraren leren vooral door zelf te doen. Dit werkt alleen als leraren inzicht hebben in wat ze zelf al kunnen. Van hieruit kan de leraar leren in ‘de zone van de naaste ontwikkeling’. We sluiten in de praktijk aan bij wat al lukt en ontwikkelen zo door. Het is belangrijk leraren de ruimte te geven om te experimenteren met de onderwijsontwikkeling. Hiervoor is het creëren van een cultuur van lef, uitproberen, evalueren en bijstellen noodzakelijk. Een belangrijke oorzaak van ervaren werkdruk is het gevoel te opereren in een ‘keurslijf’. Autonomie kan de werkdruk aanzienlijk verlagen.
  2. Leren doen we betekenisvol binnen de eigen context. Leraren formuleren een gezamenlijke leer- en/of onderzoeksvraag en ontdekken op deze manier wat werkt in de eigen praktijk. Zo lopen we onvermijdelijk tegen uitdagingen aan. Ook deze uitdagingen gaan we gezamenlijk aan.
  3. We creëren een teamcultuur waarin reflectie centraal staat. We leren van en met elkaar. Om dit te bereiken dragen we samen zorg voor een cultuur van vertrouwen en ‘mogen leren’.