Groei

 

JUF EN ZO gaat ervan uit dat er in iedere leraar, in ieder team en iedere organisatie een fantastische bodem aanwezig is voor leren en ontwikkelen. JUF EN ZO wil deze leerkracht optimaal benutten en inzetten om maximale groei te realiseren. Wij denken dan ook graag in mogelijkheden en sluiten daarbij aan bij de talenten van leraren en andere betrokkenen.